Close

Dlažba a obrubníky

Zahradní obrubník (Chodníkový obrubník)

Specifikace obrubníku

 • vibrolisovaný dvouvrstvý betonové prvky
 • vysoká pevnost
 • mrazuvzdornost
 • nízká nasákavost
 • odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám

Použití obrubníku
Oddělení a ohraničení zpevněných ploch

zahradni obrubník

Zámková dlažba Holand klasik

 • vibrolisovaná dvouvrstvá betonová skladebná dlažba
 • vysoká pevnost
 • mrazuvzdornost
 • odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám
 • vysoce otěruvzdorná nášlapná vrstva (nášlapná vrstva s použitím křemičitého písku)
 • dobré protiskluzné parametry
 • v kombinaci s ostatními dlažbami modulu 100 mm umožňuje vytvoření množství skladebných variant
 • barevné varianty nášlapné vrstvy

Použití zámkové dlažby
Zámková dlažba tl. 40 mm:
méně namáhané zpevněné plochy jako jsou terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky apod.

Zámková dlažba tl. 60 mm:
místa s nízkým a středním dopravním zatížením, jako jsou místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky apod.

Zámková dlažba tl. 80 mm:
místa s vysokým dopravním zatížením, čerpací stanice pohonných hmot, parkovací plochy, zastávky MHD apod.

Bezfazetová dlažba:
místa s požadavkem na nízkou provozní hlučnost a s vyššími nároky na rovinnost povrchu – klidové zóny měst, parkoviště supermarketů apod.

Slepecká dlažba:
pomocné plochy pro vytvoření signálních a varovných pasů (na chodnících před přechody, na nástupištích hromadné dopravy, atd.) pro nevidomé nebo slabozraké

holand-thumb

Dlažba vegetační

 • vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba
 • vysoká pevnost
 • mrazuvzdornost
 • odolná proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám
 • vysoce otěruvzdorná nášlapná vrstva (nášlapná vrstva s použitím křemičitého písku)
 • dobré protiskluzné parametry

Použití vegtetační dlažby
příjezdové cesty k rodinným domům, parkoviště apod., zpevnění svahů s mírným sklonem

zatravnovak